วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 10:39 น.
หน้าแรก >> คณะกรรมการฯ มัสยิดคอลิดีน >> นายอารักษ์  ซาและทิม

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอลิดีน


ข้อมูลของ นายอารักษ์  ซาและทิม
นายอารักษ์  ซาและทิม

นายอารักษ์  ซาและทิม

ชื่อ - นามสกุล :   
นายอารักษ์  ซาและทิม
ชื่อมุสลิม :   
ซอและห์
อาชีพ :   
ครู
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
เหรัญญิก
ฝ่าย :   
การเงิน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
ครบกำหนดวาระ มาตรา ๔๐ (๑)
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
8 ธันวาคม 2561
วันหมดวาระ :   
7 ธันวาคม 2565
ที่อยู่
แขวง :   
ทุ่งครุ
เขต :   
ทุ่งครุ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10140
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน
- ไม่มีข้อมูล -
รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดคอลิดีน

Scroll To Top