วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 12:44 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอลิดีน


ข้อมูลของ นายณรงค์  โพธิ์ดำ
นายณรงค์  โพธิ์ดำ

นายณรงค์  โพธิ์ดำ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายณรงค์  โพธิ์ดำ
ชื่อมุสลิม :   
ฮัจยีอิมรอณ
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
สัมพันธ์ชุมชน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
ครบกำหนดวาระ มาตรา ๔๐ (๑)
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
8 ธันวาคม 2561
วันหมดวาระ :   
7 ธันวาคม 2565
ที่อยู่
แขวง :   
บางมด
เขต :   
ทุ่งครุ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10140
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

-             คณะกรรมการประจำมัสยิด ฝ่ายเยาวชน

รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดคอลิดีน

Scroll To Top