วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 10:40 น.

คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดคอลิดีน


ข้อมูลของ นายศราวุธ  ชินายศ
นายศราวุธ  ชินายศ

นายศราวุธ  ชินายศ

ชื่อ - นามสกุล :   
นายศราวุธ  ชินายศ
ชื่อมุสลิม :   
อับดุลเลาะห์
อาชีพ :   
-
อีเมล :   
-
วาระการดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งกรรมการ :   
กรรมการ
ตำแหน่งงาน :  
-
ฝ่าย :   
สัมพันธ์ชุมชน
วาระดำรงตำแหน่ง :  
ครบกำหนดวาระ มาตรา ๔๐ (๑)
วันเริ่มรับตำแหน่ง :   
8 ธันวาคม 2561
วันหมดวาระ :   
7 ธันวาคม 2565
ที่อยู่
แขวง :   
ทุ่งครุ
เขต :   
ทุ่งครุ
จังหวัด :   
กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :   
10140
การศึกษา
- ไม่มีข้อมูล -
ประสบการณ์การทำงาน

ปัจจุบัน

-             คณะกรรมการประจำมัสยิด ฝ่ายปฏิคม

รายละเอียดอื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -


กลับสู่หน้า มัสยิดคอลิดีน

Scroll To Top