วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 11:43 น.

มัสยิดนูรุลกอดีม  (ลำต้อยติ่ง)

มัสยิดนูรุลกอดีม  (ลำต้อยติ่ง)

ทะเบียนเลขที่ 79 วันที่จดทะเบียน 26 ธันวาคม 2495
บ้านเลขที่ 64/11 หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สุวินทวงศ์96
ถนน สุวินทวงศ์ แขวง ลำต้อยติ่ง
เขต หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 เขตรับผิดชอบ มัสยิดเขต 5

ประวัติความเป็นมาของ มัสยิดนูรุลกอดีม  (ลำต้อยติ่ง)


มัสยิดนูรุลกอดีม

 

ที่ตั้ง 

เลขที่ 64/11 หมู่ 1     แขวงลำต้อยติ่ง   เขตหนองจอก    กรุงเทพมหานคร   10530

เลขหมายทะเบียน

79

วัน/เดือน/ปี ที่รับจดทะเบียน

26   ธันวาคม   2495

ผู้ขอจดทะเบียน

1.นายหะยีโซ๊ะ    มะเตอรกี

ตำแหน่งอิหม่าม

2.นายยาก๊บ     มะเตอรกี

ตำแหน่งคอเต็บ

3.นายเชย      เลาะห์เมาะห์

ตำแหน่งบิหลั่น

 

ประวัติความเป็นมา

          


ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2556

1. นายยะก๊บ     เลาะเมาะห์

7. นายปราโมทย์     เจ๊ะดิ

2. นายสมมิตร์      มะเตอรกี

8. นายดาวู๊ด        บัวการีม

3. นายยามิน      เจ๊ะดิ

9. นายบุญมี        ยะยา

4. นายมนัส     มะเตอรกี

10. นายยุทธนา    มะเตอรกี

5. นายยูซบ     โต๊ะหวัง

11. นายอดุลย์     บู่อยู่

6. นายสมนึก      เฮงซัน

12. นายสุรเดช     มะเตอรกี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2552

1. นายยะก๊บ     เลาะเมาะห์

7. นายวิโรจน์     ทศเจริญ

2. นายสมมิตร์      มะเตอรกี

8. นายสมควร     มะเตอรกี

3. นายยามิน      เจ๊ะดิ

9. นายบุญมี     ยะยา

4. นายมนัส     มะเตอรกี

10. นายยุทธนา    มะเตอรกี

5. นายสำอาง     เลาะเมาะ

11. นายอดุลย์     บู่อยู่

6. นายสมนึก      เฮงซัน

12. นายสุรเดช     มะเตอรกี

ตำแหน่งกรรมการ พ.ศ.2547

1. นายสมนึก      เฮงซัน

7. นายสมควร     มะเตอรกี

2. นายวิโรจน์     ทศเจริญ

8. นายมนัส     มะเตอรกี

3. นายสำอาง     เลาะเมาะ

 

 

4. นายสุรเดช     มะเตอรกี

 

 

5. นายมานัฟ      มะเตอรกี

 

 

6. นายยุสนา      ช้างสุวรรณ

 รายละเอียดอื่นๆ


มัสยิดนูรุ้ลกอดีม ตั้งอยู่ใจกลางของสนามกอล์ฟสุวรรณภูมิกอล์ฟแอนด์คันทรี่คลับ จึงทำให้รอบๆของมัสยิดรายล้อมไปด้วยความเขียวขจีของทุ่งหญ้าและต้นไม้ของสนามกอล์ฟ บรรยากาศเย็นสบาย มีลมพัดตลอดทั้งวัน สามารถนั่งมองเห็นนักกอล์ฟตีกอล์ฟได้อีกด้วย ถือเป็นการผ่อนคลายความเครียดอย่างหนึ่ง นอกจากนี้ภายในชุมชน ยังมีศูนย์สุขภาพประจำชุมชน ไว้คอยบริการประชาชนในชุมชนอีกด้วย
 
- ไม่มีข้อมูลคณะกรรมการมัสยิด -


ข้อมูลสัปปุรุษประจำ มัสยิดนูรุลกอดีม  (ลำต้อยติ่ง)


ปัจจุบันมีสัปปุรุษทั้งหมด 91 ครอบครัว  จำนวน 247 คน  ประกอบด้วย

  
สัปปุรุษทั้งหมดทุกช่วงอายุ
 - เพศชาย 118 คน
 - เพศหญิง 129 คน
 - รวม 247 คน
  
สัปปุรุษอายุต่ำกว่า 15 ปี
 - เพศชาย 26 คน
 - เพศหญิง 23 คน
 - รวม 49 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 92 คน
 - เพศหญิง 106 คน
 - รวม 198 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 15 - 59 ปี
 - เพศชาย 80 คน
 - เพศหญิง 86 คน
 - รวม 166 คน
  
สัปปุรุษอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 - เพศชาย 12 คน
 - เพศหญิง 20 คน
 - รวม 32 คน

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลกอดีม  (ลำต้อยติ่ง)


โทรศัพท์ -
โทรสาร -
มือถือ 081-208-6373
อีเมล -
เว็บไซต์ -
Facebook -
Twitter -
Youtube -

รูปภาพ มัสยิดนูรุลกอดีม  (ลำต้อยติ่ง)

แผนที่ มัสยิดนูรุลกอดีม  (ลำต้อยติ่ง)

Scroll To Top