วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 20:17 น.

สอนศาสนาผู้ใหญ่ภาคกลางคืน

ทางมัสยิดจัดให้มีการเรียนการสอนภาคศาสนาให้กับคนในชุมชน ทุกวันอาทิตย์ช่วงเวลาหลังละหมาดมักริบ
สอนโดย อิหม่ามอับดุลอาซีซ มะเตอรกี
Scroll To Top