วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 21:29 น.
โครงการศาสนสัมพันธ์สัญจร  ครั้งที่1 /2565 มัสยิดนูรุ้ลลอฮ์ กรุงเทพฯ - มัสยิดเราฎอตุ้ลญีนาน ตราด

โครงการศาสนสัมพันธ์สัญจร ครั้งที่1 /2565 มัสยิดนูรุ้ลลอฮ์ กรุงเทพฯ - มัสยิดเราฎอตุ้ลญีนาน ตราด

*โครงการนี้เป็นการเดินทางเพื่อไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมุสลิมในชุมชนมัสยิดเราฎอตุ้ลญีนาน
 *และเพื่อสานต่อการเรียนศาสนาศึกษาผู้ใหญ่นอกสถานที่
*หนำซ้ำยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีในแบบอิสลาม กับพี่น้องร่วมศาสนา

/////มีการเรียนการสอนศาสนาในยามค่ำคืนหลังละหมาดมัฆริบ
/////มีการรับประัทานอาหารพร้อมกัน
/////มีการเดินทางไปชมสถานที่วิสาหกิจชุมชน เช่น บ้านยายม่อม
////พักผ่อนที่ชายทะเล
/////และร่วมทำกิจกรรมฮาลาเกาะฮ์อัลกุรอาน พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ศาสนาต่อกันและกัน
Scroll To Top