วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 20:36 น.

รวมน้ำใจสู่นูรุ้ลลอฮ์ 64

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 

คณะกรรการและสัปปุรุษมัสยิดนูรุ้ลลอฮ์ (ลำโขล่) 

มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติ และดื่มน้ำชาการกุศล
เพื่อหหารายได้บำรุงการศึกษาทั้งภาคการศึกษาผู้ใหญ่และภาคฟัรฎูอีน และกิจกรรมของมัสยิด


งานเริ่มตั้งแต่ 15.00 น. - 23.00 น.
Scroll To Top