วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:50 น.
การปิดมัสยิด

การปิดมัสยิด

แจ้งเพื่อทราบ 
ด้วยสถานการการแพร่ระบาดของโรคโควิด19ในปัจจุบันของกรุงเทพมหาครตังเลขการแพร่ระบาดยังสูงต่อเนื่อง
และ ศ บ ค ยังประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข็มและควบคุมสูงสุดและเข็มงวด อีกทั้งสำนักจุฬามีประออกมาให้มัสยิดฯ
ที่อยู่ในพื้นที่4จังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทปราการ ให้ปิดมัสยิดฯไปก่อนจนกว่าสถานการจะคลี่คลาย
ทางมัสยิด ยามิอุ้นอิดฮาด(หัวหมากใหญ่) จึงปิดมัสยิดไปจนกว่าสถานการดีขึ้นเพื่อความปลอดภัยในตัวพี่น้องที่มาใช้
สถานที่และสังคมโดยร่วม
Scroll To Top