วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 10:30 น.
ขอเชิญร่วมดื่มน้ำชาการกุศล

ขอเชิญร่วมดื่มน้ำชาการกุศล

 ในงาน"รวมน้ำใจ 70 ปี ยามิอุ้นอิดฮาด"(มัสยิดจดทะเบียน พ.ศ. 2492) ในว้นเสาร์ที่ 9 มี.ค. 62  ขอเชิญร่วมต้อนรับประธานในพิธี อาจารย์อรุณ  บุญชม (ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร) ประธานอำนวยการ อิหม่ามฮัจยีอับดุลรอฮีม และมัด (อิหม่ามประจำมัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด) ประธานจัดงาน คอเด็บฮัจยีอับดุลเลาะห์  อานัน (คอเต็บประจำมัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด) โดยงานเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น.-23.00 น.มีกิจกรรมของเด็กนักเรียนในสถาบันและต่างสถาบันอทิเช่น ทดสอบการอ่านอัลกุรอ่านแบบมุร็อตตั้ลภายในสถาบัน ทดสอบตอบปัญหาฟัรดูอัยน์ของเด็กนักเรียนในหน่วยสอบที่ 76 และสถาบันใกล้เคียง การแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนโรงเรียนยามิอุ้นอิดฮาด การอ่านกอรี การกล่าวสุนทรพจน์ การกล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ 2 ภาษา และการซอลาหวาดนบี ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมดื่มน้ำชาการกุศล และภายในงานยังมีการออกร้านอาหารมากมาย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว
Scroll To Top