วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 22:09 น.
เชิญร่วมฟังการบรรยายศาสนธรรม

เชิญร่วมฟังการบรรยายศาสนธรรม

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายศาสนธรรมทุกวันอังคารค่ำลง (เวลาหลังละหมาดอีซา)
โดย อ.อาลี  เสือสมิง และ อ.อับดุลเลาะห์ และเยาะ สัปเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้กับพี่น้อง
ท่านใดสนใจที่จะเก็บเกี่ยวความรู้ก็ยินดีขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมรับฟังการเรียนการสอนได้ ณ ที่อาคาร
มัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด(หัวหมากใหญ่) โดยทำการเรียนการสอนบนอาคารชั้นสอง และนอกจากนี้ยังมีอาหาร
ว่างไว้รับรองหลังจากทำการเรียนการสอนเสร็จ ท่านใดสนใจจะบริจาคทรัพย์หรือร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
ว่างก็แจ้งความจำนงค์มาได้นะครับด้วยคาวมยินดีครับ     โทร.085-120-9916
Scroll To Top