วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 05:54 น.
โครงการกุรบ่าน

โครงการกุรบ่าน

เนื่องด้วยทางมัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด(หัวหมากใหญ่) ได้จำทำกุรบ่านประจำมัสยิดเพื่อเปิดโอกาศให้สัปปุรุษและผู้ที่สนใจร่วมทำกุรบ่านโดยทางมัสยิดได้กำหนดราคาของส่วนกุรบ่านส่วนละ 5500 บาท และจะคืนเนื้อกุรบ่านแก่ผู้ที่ทำในส่วนๆละ 8 ก.ก ส่วนเนื้อที่เหลือจากการคืนส่วน ทางมัสยิดฯจะนำไปประกอบอาหารเลี่ยงที่มัสยิดใน วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560  เวลา 08.00 น.จึงเชิญท่านทั้งหลายจับจองได้เพราะปีนี้ทางมัสยิดทำจำนวนแค่ 14 ส่วนเท่านั้น และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารที่ปรุงจาเนื้อกุรบ่านในวันและเวลาดังกล่าว
Scroll To Top