วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:16 น.
เชิญร่วมทำกุรบ่าน

เชิญร่วมทำกุรบ่าน

ด้วยม้สยิดยามิอุ้นอิดฮาด(หัวหมากใหญ่) ได้จัดทำโครงการกุรบ่านประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมทำกุรบ่านกับมัสยิดยามิอุ้นอิดฮาด ในราคาส่วนละ 5500 บาท เจ้าของส่วนจะุได้รับเนื้อสดจำนวน 10 กิโลและเนื้อส่วนที่เหลือคณะกรรมการมัสยิดฯจะมาทำอาหารเลี้ยง ผู้ไดสนใจจะร่วมโครงการติดต่อไดัที่คณะกรรมการมัสยอดฯหรือ โทร.085-120-9916  อ๊าดนาน สะตำตี
นายทะเบียนประจำมัสยิดฯผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง          
                    พวกเราพร้อมแล้วที่จะสละชีพ  ส่วนพวกท่านละพร้อมหรือยังที่จะสละทรัพย์
Scroll To Top