วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:31 น.
การคัดเลือกอิหม่ามและกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีน(บ้านเกาะคลอง 13)

การคัดเลือกอิหม่ามและกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีน(บ้านเกาะคลอง 13)

        เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 อาจารย์อรุณ บุญชม ประธานกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร ได้มอบหมายให้อาจารย์สมัย เจริญช่าง อาจารย์ทวิช อารียะกิจโกศล และอาจารย์ประสิทธิ์ เจริญผล ไปดำเนินการคัดเลือกอิหม่ามและคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีน (บ้านเกาะคลอง 13) ผลการคัดเลือกอิหม่าม ได้แก่ นายพงษ์ศักดิ์ (ครูฮานาฟี) เด็ดดวง ได้รับการคัดเลือกเป็นอิหม่ามประจำมัสยิดนูรุดดีน และผลการคัดเลือกคณะกรรมการฯ ได้แก่ 1.นายวิโรจน์ ลาวัง 2.นายสมหวัง ซอเฮง 3.นายอรุณ สะหะมัน 4.นายปราโมช แสงไพจิตต์ 5.นายประเสริฐ ส้มป่อย 6.นายวินัย สุไลมาน 7.นายปราโมทย์ รื่นสุข 8.นายพิชัย เด็ดดวง 9.นายประเสริฐ เดวีเลาะ 10.นายประดิษฐ มูฮำหมัดยูโซ๊ะ 11.นายมาโนช แสงศิริ 12.นายสมศักดิ์ มะดะเรส เป็นคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีน (บ้านเกาะคลอง 13)
Scroll To Top