วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 20:01 น.
กอ.กทม.เยี่ยมเยียนมัสยิด

กอ.กทม.เยี่ยมเยียนมัสยิด

นายชัช หะซาเล็ม กรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร และคณะ เยี่ยมเยียนอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น กรรมการอิสลามประจำมัสยิดและสัปปุรุษมัสยิดนูรุดดีน (บ้านเกาะคลอง 13)ในช่วงของเดือนรอมฎอน ฮ.ศ.1435 พร้อมมอบอินทผลัม และมอบเงินเพื่อจัดเลี้ยงละศีลอด จำนวน 3,000 บาท ให้กับทางมัสยิด
Scroll To Top