วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:23 น.
คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีน(บ้านเกาะ13)จัดโครการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 4

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีน(บ้านเกาะ13)จัดโครการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 4

คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดนูรุดดีน(บ้านเกาะคลอง13)จัดโครการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ 4 สำหรับมุอัลลัฟและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ซึ่งการอบรมจัดระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เฉพาะวันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-12.00 น. ในการอบรมมีอาหารว่างและอาหารกลางวันเลี้ยงฟรี และหลังจากจบหลักสูตร 30 ชั่วโมง จะมีการมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

Scroll To Top