วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 15:10 น.
การจััดละศีลอด มัสยิด อัตตั๊กวา ( คลอง 2 ต้นนุ่น )

การจััดละศีลอด มัสยิด อัตตั๊กวา ( คลอง 2 ต้นนุ่น )

การจัดละศีลอด ที่มัสยิด อัตตั๊กวา (คลอง 2 ต้นนุ่น) จัดกันเป็นประจำทุกๆวัน โดยมีท่านอิหม่ามฮัจยีการีม มนฑากลีบ คณะกรรมการ และสัปบุรุษ กลุ่มพ่อครัว - แม่ครัว ใด้มาร่วมจัดทำอาหาร เพื่อเลี้ยงละศีลอด 
Scroll To Top