วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 18:05 น.
การก่อสร้าง อาคารหลังคา บริเวณ ทางเข้ามัสยิด อัตตั๊กวา  ( คลอง 2 ต้นนุ่น )

การก่อสร้าง อาคารหลังคา บริเวณ ทางเข้ามัสยิด อัตตั๊กวา ( คลอง 2 ต้นนุ่น )

การก่อสร้าง อาคารหลังคา เพื่อคลุมลานบริเวณทางเข้า มัสยิด ฯ  เป็นการก่อสร้างอาคารหลังคาเมทั้ลชีส เพื่อการใช้สอย
อเนกประสงค์  โดยการสร้างในครั้งนี้ ใช้วัสดุเป็น เสาเหล็ก  ซึ่งเป็นการง่ายกับการสร้างให้ครอบคลุม ตามพื้นที่  เริ่มทำการ
ก่อสร้าง ช่วงเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559  แล้วเสร็จ ช่วงสิ้นเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้งบประมาณ ไปประมาณ
800.000.- บาท ( แปดแสนบาท )
Scroll To Top