วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2566 12:14 น.
มัสยิดเปิดอบรมผู้สนใจศาสนาอิสลาม

มัสยิดเปิดอบรมผู้สนใจศาสนาอิสลาม

มัสยิดเปิดอบรมศาสนาอิสลามหลักสูตร ผู้สนใจศาสนาอิสลาม ทุกวันอาทิตย์ เวลา 09.00 -12.30 น.เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2560
Scroll To Top