วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2567 11:53 น.
กิจกรรมประจำปี

กิจกรรมประจำปี

กิจกรรมประจำปี

            การจัดค่ายพักเยาวชนภาคฤดูร้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นเวลา ๒๔ ปี ติดต่อกัน

            การจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับกทม. ปีละ ๑ ครั้ง

            การจัดงานรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อการศึกษา ปีละ ๑ ครั้ง

            การจัดงานการกุศลร่วมกับองค์กรศาสนาในกทม. ปีละ ๑ ครั้ง

            การจัดประชุมสัญจรหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานมาใช้ห้องประชุมฯ

            การจัดละศีลอดในเดือนรอมฎอนของผู้แทนมัสยิดในเขตมีนบุรีมาใช้ห้องประชุมฯ

            การจัดฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนเป็นประจำ

เกียรติบัตรที่ได้รับ

            เกียรติบัตรจาก สน.มีนบุรี “ สนับสนุนการซ่อมของใช้ ”  ๗ เม.ย. ๒๕๔๘

            โล่ประกาศเกียรติคุณ จาก ก.ทรัพยากรธรรมชาติ ฯ “ อนุรักษ์และพัฒนาคูคลองแห่งชาติ ” 
            ๑๘ ก.ย. ๒๕๔๘

            เกียรติบัตร จาก กทม. “ จัดระดับมาตรฐานการบริหารมัสยิด ” ๒๒ ส.ค. ๒๕๕๔

            เกียรติคุณ จาก กทม. “ ผ่านการประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ” ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๗

Scroll To Top