วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 22:16 น.
การปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

การปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการอิสลามจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ส.ส.ประสิทธิ  มะหะหมัด (ประธาน) อีหม่าม ชาตรี  แอนดาริส และอีหม่าม ฮาซัน ลังเค็ง ได้มีการจัดการปฐมนิเทศกรรมการอิสลามประจำมัสยิดที่ได้รับการคัดเลือกใหม่ เพื่อให้ความรู้
กับกรรมการชุมชนในการนำไปพัฒนามัสยิดของตนเอง 


Scroll To Top