วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 21:23 น.
การแต่งตั้งคณะกรรมการมัสยิดดารุลอะมาน ลำต้อยติ่ง

การแต่งตั้งคณะกรรมการมัสยิดดารุลอะมาน ลำต้อยติ่ง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการอิสลามกลางประจำกรุงเทพมหานครได้มาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการมัสยิด
ดารุลอะมาน ลำต้อยติ่ง
Scroll To Top