วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 09:08 น.

รอมฎอนสัมพันธ์ 62 : เปิดมัสยิดกระชับมิตรต่างศาสนา

เชิญร่วมงาน (รอมฎอนสัมพันธ์ 62 : เปิดมัสยิดกระชับมิตรต่างศาสนา)  ในวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562  เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป  ขอเชิญร่วมฟังการเสวนาแบบพหุวัฒนธรรม  พุทธ คริสต์ อิสลาม โดยสถาบันวะสะฏียะห์ สำนักจุฬาราชมนตรี
Scroll To Top