วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 18:03 น.
รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุปาบึก

รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัย พายุปาบึก

ในวันที่ 12 มกราคม 2562 ได้มีหมายกำหนดการนำของจากการได้รับบริจาคจากประชาชน ห้างร้าน ทุกภาคส่วน  ได้รวมกำลังรับบริจาคเป็นเงินเพื่อจัดซื้อ ข้าวสาร อาหารแห้ง ส่งไปช่วยพี่น้องชาวภาคใต้  และได้การตอบรับจากทุกภาคส่วน ในการเปิดรับบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 128,310.00 บาท และได้นำเงินดังกล่าวไปจัดซื้อ ข้าวสาร อาหารแห้ง จัดเป็นชุด ได้จำนวน 600 ชุด 
  ได้ส่งไปยังภาคใต้  ณ . บ้านหน้าทับ  บ้านปากพระญา  บ้านปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยกระจ่ายสิ่งของดังกล่าวลงไปตามบ้านเรือนที่เดือดร้องจากพายุในครั้งนี้
Scroll To Top