วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 10:27 น.
เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานและดื่มน้ำชาการกุศล ในวันที่ 3 มีนาคม 2562

เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานและดื่มน้ำชาการกุศล ในวันที่ 3 มีนาคม 2562

                    เรียนเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานและดื่มน้ำชาการกุศล

รวมพลังศรัทธาก่อสร้างมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์(สามวา)” 

เพื่อหารายได้สร้างหออาซาน

และใช่ในงานกิจกรรมของมัสยิดฯ

วันอาทิตย์ที่  3  มีนาคม  พ.ศ. 2562

ณ มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์(สามวา)

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  หนุ่มสุข

อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์(สามวา)

ประธานอำนวยการ

คุณสุกิจ  เหล็งศิริ

อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กรรมการกลางอิสลามฯ

ประธานในพิธี

ครูรอมลี  สมันนะ

ประธานจัดงาน 

คุณสมศักดิ์ สาสะกุล  คุณทวีสิน  วงษาณุกิจเจริญ

คุณอดุลย์ สมันนะ  ครูประทุมรัตน์ หวังพิทักษ์

รองประธานจัดงาน

หมายเหตุ สามารถติดต่อออกร้านได้ที่ คุณชูศักดิ์ ยอมิน

หรือติดต่อที่รองประธานจัดงานได้ทุกท่าน

Scroll To Top