วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 12:08 น.

ยินดีตอนรับชมรมมุสลิมวิชิตสัมพันธ์ภูเก็ต

                   ด้วยทางชมรมมุสลิมวิชิตสัมพันธ์ภูเก็ตได้นำคณะเทศบาลตำบลวิชิต  อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ผู้นำสตรีมุสลิมของชุมชนภูเก็ต เข้าเยี่ยม ศึกษาดูงาน ที่มัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์(สามวา) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 12.30 น. 
            ทางคณะกรรมการมัสยิดดารุ๊ลอีบาด๊ะห์(สามวา)มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียติจากทางคณะของท่านในครั้งนี้ 

Scroll To Top