วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 22:01 น.
มัสยิดริดวานได้รับรางวัลจาก สสส.

มัสยิดริดวานได้รับรางวัลจาก สสส.

มัสยิดริดวานนุ้ลอิสลาม ได้รับรางวัลมัสยิดต้นแบบ มัสยิดสร้างเสริมสุขภาวะจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นปีที่ 12 
Scroll To Top