วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 21:02 น.
มัสยิดริดวานได้รับรางวัลจาก สสส.

มัสยิดริดวานได้รับรางวัลจาก สสส.

มัสยิดริดวานนุ้ลอิสลาม ได้รับรางวัลมัสยิดต้นแบบ มัสยิดสร้างเสริมสุขภาวะจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นปีที่ 12 
Scroll To Top