วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 22:40 น.
กทม. เลี้ยงละศีลอด

กทม. เลี้ยงละศีลอด


        เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา  ผู้บริหารกรุงเทพมหานครได้จัดงานเลี้ยงละศีลอดให้กับผู้แทนมัสยิดทั่ว กทม.และคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.)   มีผู้ไปร่วมงานจำนวนมากรวมทั้งผู้แทนท่านจุฬาราชมนตรี ท่านอาจารย์ ชารีฟ ศรีเจริญ ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ได้กล่าวขอบคุณผู้มาร่วมงานทุกคน ทุกองค์กร และได้กล่าวแสดงความยินดีที่ได้มีโอกาสจัดงานในเดือนที่สำคัญของพี่น้องมุสลิมเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา

         การจัดงานในวันนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่สำคัญอีกครั้งหนึ่งเพราะเป็นการจัดงานโดยคณะผู้บริหารเมืองหลวงของประเทศ โดยสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้จัดงานเลี้ยงละศีลอดแก่ผู้แทนองค์กรหลักของสังคมมุสลิมไทย ณ ทำเนียบรัฐบาลด้วยเช่นกัน และทราบว่าในวันนี้เช่นกันท่านอธิบดีกรมการศาสนาก็ได้จัดงานเลี้ยงละศีลอดขึ้นที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรม ถ.รัชดา โดยได้เชิญ "ผู้หลักผู้ใหญ่" ของสังคมมุสลิมร่วมงานในครั้งนี้ ครับนี้คือส่วนหนึ่งที่เป็นเครื่องสะท้อนความสำคัญของเดือนรอมฎอน ในเชิงการรับรู้ และการได้มีส่วนปฏิสัมพันธ์ของบุคคลและองค์กรของรัฐต่อศาสนาอิสลาม ต่อสังคมมุสลิมของประเทศไทย อัลฮัมดุลิลละห์ 
Scroll To Top