วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 21:48 น.
มัสยิดคลองตันร่วมขอพรในโอกาสเปิดอาคารใหม่ คณะรัฐศาสตร์ รามฯ

มัสยิดคลองตันร่วมขอพรในโอกาสเปิดอาคารใหม่ คณะรัฐศาสตร์ รามฯ


เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. ที่ผ่านมา  มัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม คลองตัน โดยท่านอิหม่ามนริศ อามินเซ็น กรรมการมัสยิดและสัปปุรุษบางส่วน ได้รับเชิญจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อทำการขอพรตามหลักศาสนาอิสลาม เนื่องในโอกาสเปิดตึกหลังที่สองของคณะรัฐศาสตร์ โดยมีดร.มูฮำหมัดอิลยาส หญ้าปรัง และ ดร.นิพนธ์ โซะเฮง อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์เป็นผู้ให้การต้อนรับและร่วมพิธีขอพร

นับเป็นอีกวาระนึงที่คณะกรรมการมัสยิดฯมีความภูมิใจที่มีส่วนร่วมในวาระที่ถือว่าสำคัญวาระหนึ่งของคณะรัฐศาสตร์ รามคำแหง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่คณาจารย์ของคณะฯได้ตระหนักในบริบทของสถาบันศาสนาต่อคุณค่าด้านจิตใจของสมาชิกในองค์กร และในสังคม

อนึ่งคณะรัฐศาสตร์ได้จัดพิธีทางศาสนาทั้ง พิธีพุทธ และ อิสลาม ในช่วงเวลาเดียวกันแต่แยกทำพิธีคนละชั้น

Scroll To Top