วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 14:56 น.
ค่ายเยาวชนฤดูร้อนปี 2561

ค่ายเยาวชนฤดูร้อนปี 2561


  วันนี้ - 17 เม.. เวลา 11.00  . นายสุชีพ อารีประชาภิรมย์ ผอ.เขตห้วยขวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานเขตห้วยขวาง พี่น้องชาวคลองตันและชาวชุมชนบึงพระราม9 ได้ร่วมพิธีเปิดค่ายเยาวชนภาคฤดูร้อน ณ บริเวณใต้ทางด่วนชุมชนบึงพระราม9 ซึ่งจัดเป็นลักษณะค่ายค้างแรมเป็นเวลา 5 วัน คือตั้งแต่วันที่ 16-20 เมษายน 2561 มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน  โดยได้รับการสนันสนุนอย่างดียิ่งจากเขตห้วยขวางและสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 

 ชาวชุมชนบึงพระราม9 เป็นส่วนหนึ่งของชาวคลองตัน สมาชิกชุมชนส่วนใหญ่เป็นสัปปุรุษของมัสยิดยามิอุ้ลอิสลาม คลองตัน และบางส่วนเป็นสัปปุรุษของมัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ พระราม9 และเนื่องจากตัวมัสยิดฯตั้งอยู่ริมฝั่งคลองแสนแสบด้านทิศตะวันออกจึงเป็นพื้นที่ของเขตสวนหลวง แต่กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน เช่น โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม ชุมชนบึงพระราม9 ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองแสนแสบด้านทิศตะวันตกจึงอยู่ภายใต้การดูแลของเขตห้วยขวาง ในขณะที่ในพื้นที่ของเขตห้วยขวางนั้นปัจจุบันมีมัสยิดเพียงหนึ่งแห่ง คือ มัสยิดอิมาร่อตุ๊ดดีน (คลองลาดพร้าว) ซึ่งมีท่านอิหม่ามสมนึก อามินเซ็น เป็นอิหม่ามประจำมัสยิด 

 อนึ่ง วันนี้อิหม่ามนริศ อามินเซ็น ไม่ได้ร่วมในพิธีเปิดค่ายฯเพราะติดภาระกิจในต่างจังหวัด จึงได้มอบหมายให้ฮัจยีสมหมาย มูลทรัพย์ ประธานสุเหร่าคลองตันมูลนิธิ ร่วมพิธีเปิดค่ายในนามของมัสยิดฯและโรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม

Scroll To Top