วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 21:32 น.
เขตสวนหลวงจัดเลี้ยงละศีลอด

เขตสวนหลวงจัดเลี้ยงละศีลอด

   เมื่อวันที่13 มิถุนายน ที่ผ่านมา  ผู้อำนวยการเขตสวนหลวงและข้าราชการเขตสวนหลวงพร้อมด้วยอดีตข้าราชการการเมืองและชุมชนต่างๆในเขตสวนหลวงได้ร่วมกันจัดงานละศีลอดโดยมี ดร.วัลลพ สุวรรณดี  ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานและมีผู้แทนชุมชนและผู้แทนมัสยิดในเขตสวนหลวงมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ตอนหนึ่งของคำกล่าวเปิดงาน ดร.วัลลพ สุวรรณดี ได้กล่าวว่า  “ชุมชนมุสลิมในเขตสวนหลวงถือได้ว่าเป็นชุมชนที่ได้ช่วยให้เขตสวนหลวงเป็นเขตแห่งความผาสุขและส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ได้คือการนำคุณธรรมเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและการมีความมีสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในชุมชนและระหว่างชุมชนต่างๆ”  การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและการประสานงานอย่างดียิ่งจากอดีต สส.สามารถ มะลูลีม  และนักธุรกิจในเขตสวนหลวง  และคณะจัดงานได้มอบน้ำหวานให้กับมัสยิดต่างๆเป็นจำนวน1 กล่องด้วยเช่นกัน *

Scroll To Top