วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 17:31 น.
ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเยี่ยมเยียนกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดคลองตัน

ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครเยี่ยมเยียนกรรมการและสัปปุรุษมัสยิดคลองตัน

  
        เมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร (กอ.กทม.) ประกอบด้วยอิหม่ามอาหะหมัด ขามเทศทอง (อิหม่ามประจำมัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์  ถนนพระราม9) เลขานุการ กอ.กทม. และอิหม่ามมูฮัมหมัด เสน่หา (อิหม่ามประจำมัสยิดนูรุ้ลอิสลาม วังใหญ่ เขตบางกะปิ) กรรมการกอ.กทม. ได้มาเยี่ยมเยียนกรรมการมัสยิดฯ และพี่น้องชาวคลองตันเพื่อการสานสัมพันธ์ในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ โดยมีอิหม่ามนริศ อามินเซ็น กรรมการมัสยิดฯ และพี่น้องชาวคลองตัน ให้การต้อนรับ

       อิหม่ามอาหะหมัด ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์5ด้าน ในการพัฒนาสังคมมุสลิม กทม. โครงการต่างๆของกอ.กทม. ในช่วง6เดือนที่ผ่านมา เช่น โครงการแนะแนวเส้นทางอาชีพ หรือ เส้นทางช้างเผือกแก่นักเรียนหลายสถาบัน และการจัดสัมมนาเยาวชนเพื่อให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม และความร่วมมือระหว่างชุมชนมุสลิมและองค์กรกลางเช่น กอ.กทม. เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนสังคมให้มีพัฒนาการที่รวดเร็วและเหมาะสมกับยุคสมัย

       อิหม่ามอาหะหมัดยังได้กล่าวถึงคุณประโยชน์ในการจัดตั้งอนุกรรมการฝ่ายกิจการสตรีและกองทุนซะกาตประจำมัสยิดต่างๆเพื่อช่วยสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนตามหลักการอิสลามให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนที่ทางกอ.กทม. ได้เชิญชวนไปยังทุกมัสยิด

       อิหม่ามอาหะหมัด และอิหม่ามมูฮัมหมัด ได้อยู่ร่วมละศีลอดและละหมาดมักริบก่อนเดินทางกลับ

Scroll To Top