วันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 19:16 น.
เยาวชนคลองตันทำความสะอาดมัสยิดต้อนรับวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา

เยาวชนคลองตันทำความสะอาดมัสยิดต้อนรับวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮา

 
    เมื่อวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณครูฮัมดูน  หะสะเล็ม  ประธานกลุ่มเยาวชนคลองตัน "ยูธ เพาเวอร์" ได้นำกรรมการและสมาชิกกลุ่ม ร่วมทำความสะอาดมัสยิด เพื่อเป็นการต้อนรับวันตรุษอีฎิ้ลอัดฮาซึ่งจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม  โดยมีกรรมการมัสยิด กรรมการสุเหร่าคลองตันมูลนิธิ และกรรมการฝ่ายสตร๊ฯ คลองตัน อยู่ร่วมให้กำลังใจและจัดเตรียมอาหาร ผลไม้ เพื่อร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และที่สำคัญ อิหม่ามนริศ อามินเซ็น ก็อยู่ร่วมอำนวยการการทำความสะอาดในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน
  
Scroll To Top