วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 11:57 น.
รองผู้ว่ากทม.เยี่ยมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิดของชุมชนบึงพระรามเก้า

รองผู้ว่ากทม.เยี่ยมศูนย์พักคอยผู้ป่วยโรคโควิดของชุมชนบึงพระรามเก้า

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564  นายศักดิ์ชัย  บุญมา รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตห้วยขวางและคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมศูนย์พักคอยฯ ของชุมชนบึงพระรามเก้าโดยมีอิหม่ามนริศ อามินเซ็น  ผู้แทนกรรมการมัสยิดฯ และชาวชุมชนให้การต้อนรับ  นายศักดิ์ชัยได้กล่าวชื่นชมการจัดตั้งศูนย์พักคอยและพร้อมให้การสนับสนุนสิ่งที่จำเป็นเพื่อเป็นสวัสดิการของชุมชนในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

Scroll To Top