วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 19:24 น.

ระบบบริหารจัดการข้อมูลมุสลิม

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

รายชื่อมัสยิด

ชื่อมัสยิด:   
ชื่อรอง :   
ทะเบียนเลขที่ :   
เขต :   
เขตรับผิดชอบ :   
แขวง :   

เลขที่
ชื่อมัสยิด
ที่อยู่
รายละเอียด
72 มัสยิดม่านาฟี่อุลอิสลาม (คลองกะจะ) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
73 มัสยิดดารุ่ลมุดตากีน (เกาะกลาง) แขวงประเวศ   เขตประเวศ รายละเอียด
74 มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (บ้านครัว) แขวงถนนเพชรบุรี   เขตราชเทวี รายละเอียด
75 มัสยิดยามิอุ้ลมุตตะกีน (ลำสาลี) แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ รายละเอียด
76 มัสยิดซีรอยุ้ลอิบาดะห์ (พระรามเก้า) แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ รายละเอียด
77 มัสยิดอัลอะติ๊ก (สุเหร่าเก่า) แขวงวัดพระยาไกร   เขตบางคอแหลม รายละเอียด
78 มัสยิดดารุ้ลน่าฮีม (แบนชะโด) แขวงคู้ฝั่งเหนือ   เขตหนองจอก รายละเอียด
79 มัสยิดนูรุลกอดีม (ลำต้อยติ่ง) แขวงลำต้อยติ่ง   เขตหนองจอก รายละเอียด
80 มัสยิดฟาลาฮ (คลองเก้า) แขวงคลองสิบ   เขตหนองจอก รายละเอียด
81 มัสยิดดารุ้ลกอนี (โต๊ะนิล) แขวงกระทุ่มราย   เขตหนองจอก รายละเอียด
82 มัสยิดยามีอุลนาดียะห์ (ลำกระโหลก) แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา รายละเอียด
83 มัสยิดสะฟีรุสซาลาม (คลองสิบ) แขวงคลองสิบ   เขตหนองจอก รายละเอียด
84 มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บางกระบือ) แขวงถนนนครไชยศรี   เขตดุสิต รายละเอียด
85 มัสยิดอินโดนีเซีย  แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน รายละเอียด
86 มัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน (ทับยาว) แขวงขุมทอง   เขตลาดกระบัง รายละเอียด
87 มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี  แขวงหัวหมาก   เขตบางกะปิ รายละเอียด
88 มัสยิดดารุ้ลมูกร้อดรอบีน (ลำหิน) แขวงคู้ฝั่งเหนือ   เขตหนองจอก รายละเอียด
89 มัสยิดจักรพงษ์ (จักรพงษ์) แขวงชนะสงคราม   เขตพระนคร รายละเอียด
90 มัสยิดอัสสละพียะฮ์ (อ.ฟ.(ถนนตก)) แขวงบางคอแหลม   เขตบางคอแหลม รายละเอียด
91 มัสยิดมานารุลฮูดา (ลำอ้ายแบน) แขวงขุมทอง   เขตลาดกระบัง รายละเอียด
92 มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ (ไผ่เหลือง) แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี รายละเอียด
93 มัสยิดฮี่ดาย่าตุ้ลอิสลาม (ดอนสะแก) แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง รายละเอียด
94 มัสยิดมูฮายีรีน (ดินแดง) แขวงดินแดง   เขตดินแดง รายละเอียด
95 มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน (ทับช้างบน) แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง รายละเอียด
96 มัสยิดเนียะมาตุ๊ลอิสลาม (มักกะสัน) แขวงถนนเพชรบุรี   เขตราชเทวี รายละเอียด
97 มัสยิดดารุ้นนาซีฮะห์ (ลำแขก) แขวงลำผักชี   เขตหนองจอก รายละเอียด
98 มัสยิดนูรุลอิสลาม (คูคต) แขวงมีนบุรี   เขตมีนบุรี รายละเอียด
99 มัสยิดอัลฮิดายะห์ (ลำบุหรี่พวง) แขวงคลองสิบ   เขตหนองจอก รายละเอียด
100 มัสยิดดอฮีรุลอิสลาม (ทองหล่อ) แขวงคลองตันเหนือ   เขตวัฒนา รายละเอียด
101 มัสยิดนูรุลยะกีน (ท่าไข่) แขวงกระทุ่มราย   เขตหนองจอก รายละเอียด
102 มัสยิดดารุ้ลฮ่าซ่านัย (คลองสิบเอ็ด) แขวงคลองสิบ   เขตหนองจอก รายละเอียด
103 มัสยิดดารุซซอลีฮีน (คลองสอง) แขวงลำต้อยติ่ง   เขตหนองจอก รายละเอียด
104 มัสยิดเนี๊ยะมาตุ้ลมักบูลีน (แบนใหญ่) แขวงโคกแฝด   เขตหนองจอก รายละเอียด
105 มัสยิดซูลูกุ้ลมุตตากีน (บ้านครัว) แขวงถนนเพชรบุรี   เขตราชเทวี รายละเอียด
106 มัสยิดอัลวารุ้ลอับร็อด (ซอยเจริญพัฒนา) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
รวมทั้งหมด   194 มัสยิด
Scroll To Top