วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2567 09:48 น.

ระบบบริหารจัดการข้อมูลมุสลิม

สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

รายชื่อมัสยิด

ชื่อมัสยิด:   
ชื่อรอง :   
ทะเบียนเลขที่ :   
เขต :   
เขตรับผิดชอบ :   
แขวง :   

เลขที่
ชื่อมัสยิด
ที่อยู่
รายละเอียด
142 มัสยิดอัสซายิดีน (หมอเศรษฐี) แขวงหนองจอก   เขตหนองจอก รายละเอียด
143 มัสยิดดาริสสลาม (สวนหลวง) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
144 มัสยิดริยาดุสซอลิฮีน (หมู่่บ้านมิตรภาพ) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
145 มัสยิดเราฎ่อติ้ลญันนะฮ์ (บ้านป่า) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
146 มัสยิดซิรอตุ้ลญันนะห์ (ขุมทอง) แขวงขุมทอง   เขตลาดกระบัง รายละเอียด
147 มัสยิดอัลอิศลาห  แขวงกระทุ่มราย   เขตหนองจอก รายละเอียด
148 มัสยิดดาริสซุนนะห์  แขวงกระทุ่มราย   เขตหนองจอก รายละเอียด
149 มัสยิดมิตรภาพไทย-ปากีสตาน  แขวงสี่พระยา   เขตบางรัก รายละเอียด
150 มัสยิดดารุนนาอีม (ทับช้างเชิงสะพาน) แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง รายละเอียด
151 มัสยิดอิบรอฮีม (บึงเตย) แขวงหนองจอก   เขตหนองจอก รายละเอียด
152 มัสยิดเนียะมะตุลลอฮ์ (ทุ่งครุ) แขวงทุ่งครุ   เขตทุ่งครุ รายละเอียด
153 มัสยิดอันนูร (ร่มเกล้า) แขวงคลองสองต้นนุ่น   เขตลาดกระบัง รายละเอียด
154 มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์  แขวงทุ่งครุ   เขตทุ่งครุ รายละเอียด
155 มัสยิดกันซุ้ลญันนะฮ์ (พฤกษชาติ) แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง รายละเอียด
156 มัสยิดอิบาดุ้ลมุอฺมิน  แขวงโคกแฝด   เขตหนองจอก รายละเอียด
157 มัสยิดอัลมาดานี (มัซกัร) แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี รายละเอียด
158 มัสยิดอิบาดิรเราะห์มาน  แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง รายละเอียด
159 มัสยิดอะห์ลิสซุนนะห์วั้ลยะมาอะห์  แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี รายละเอียด
160 มัสยิดอุมัรอิบนุ้ลค๊อฏฏ๊อบ  แขวงกระทุ่มราย   เขตหนองจอก รายละเอียด
161 มัสยิดอัลอิศลาห์ (มูซอ) แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง รายละเอียด
162 มัสยิดนูรุ้ลญันนะฮ์  แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี รายละเอียด
163 มัสยิดอัลบะเราะกะฮฺ (กระทุ่มเสือปลา) แขวงประเวศ   เขตประเวศ รายละเอียด
164 มัสยิดอัตเตาฮีด  แขวงคลองสิบ   เขตหนองจอก รายละเอียด
165 มัสยิดเอี๊ยะห์ยาอิ้ลอิสลาม  แขวงประเวศ   เขตประเวศ รายละเอียด
168 มัสยิดซะอ์ดุลอิสลาม  แขวงทรายกองดินใต้   เขตคลองสามวา รายละเอียด
ธ.1 มัสยิดบางหลวง (กุฎีขาว) แขวงวัดกัลยาณ์   เขตธนบุรี รายละเอียด
ธ.2 มัสยิดสวนพลู  แขวงบางยี่เรือ   เขตธนบุรี รายละเอียด
ธ.3 มัสยิดนูรุ้ลมู่บีน (บ้านสมเด็จ) แขวงหิรัญรูจี   เขตธนบุรี รายละเอียด
ธ.4 มัสยิดกุฎีหลวง (กุฎีเจ้าเซ็น) แขวงบ้านช่างหล่อ   เขตบางกอกน้อย รายละเอียด
ธ.5 มัสยิดดารุนน่าอีม (ทุ่งครุ) แขวงทุ่งครุ   เขตทุ่งครุ รายละเอียด
ธ.6 มัสยิดผดุงธรรมอิสลาม  แขวงวัดอรุณ   เขตบางกอกใหญ่ รายละเอียด
ธ.7 มัสยิดคอลิดีน  แขวงทุ่งครุ   เขตทุ่งครุ รายละเอียด
ธ.8 มัสยิดบางอ้อ (มัสยิดอุบูดียะห์) แขวงบางอ้อ   เขตบางพลัด รายละเอียด
ธ.9 มัสยิดเซฟี (ตึกขาว) แขวงสมเด็จเจ้าพระยา   เขตคลองสาน รายละเอียด
ธ.10 มัสยิดสุวรรณภูมิ  แขวงคลองต้นไทร   เขตคลองสาน รายละเอียด
รวมทั้งหมด   194 มัสยิด
Scroll To Top